Pārlekt uz galveno saturu

LLU Veterinārā klīnika nodrošina VMF studentu praktisko apmācību

2019. gada martā apritēja seši gadi, kopš LLU Veterinārā klīnika uzsāka savu darbību. Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikas rekonstrukcija un būvniecība veikta Latvijas Lauksaimniecības universitātei īstenojot ERAF 3.1.2.1.1. apakšaktivitātes projektu „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”. Klīnikas stratēģija paredz trīs galvenos darbības virzienus – studentu apmācība, ārstniecība un klīniskā pētniecība.

Uzsākot darbu, tika noteikta vīzija, ka LLU Veterinārā klīnika (LLU VK) būs starp ES vadošajām mūsdienīgām studentu praktiskās apmācības klīnikām, kura spēs dot specializētu studiju procesam piemērotu izglītību. Tā veiksmīgi pildīs references klīnikas statusa funkcijas, sniegs teicamu veterināro aprūpi, sadarbojoties ar Latvijas un ārvalstu veterinārārstu praksēm un klīnikām, kā arī kalpos kā bāze klīniskiem pētījumiem veterinārmedicīnā.

LLU VK sastāv no trīs nodaļām – mazo dzīvnieku klīnika, zirgu klīnika un lauksaimniecības dzīvnieku klīnika. Klīnikas telpās notiek gan studentu praktiskās apmācības dažādos studiju kursos, gan nodrošinātas vairākas prakses. Jau trešo gadu klīnikas telpās norisinās Klīniskā rotācijas prakse. Klīniskās rotācijas prakses laikā sestā kursa studenti praktizējas klīnikas visās nodaļās, papildinot savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Šīs prakses laikā studentam ir iespēja iepazīties ar dažādu sugu dzīvnieku veterinārmedicīnas specifiku.  

Lai arī sešu gadu darbības periods jaunai struktūrvienībai ir mazs, tomēr LLU VK ir izdevies sasniegt galvenos izvirzītos mērķus. Ar katru gadu klīnikā pieaug pacientu skaits. Skaitlisks pacientu pieaugums ir būtisks, lai veiksmīgi izpildītu galveno stratēģijas virzienu, t.i., studentu apmācību.

Kā norāda klīnikas direktora p.i. Armands Vekšins, tad pēdējā laikā pieaug references pacientu skaits, kā arī veterinārārsti no mazākām prakses vietām vēlas stažēties LLU VK. Manuprāt, tas ir novērtējums mūsu ikdienas darbam. Esam kļuvuši atpazīstami arī citās Eiropas valstīs. Klīnikai pieaug ārvalstu klientu skaits, kā arī sadarbojamies ar citu valstu Universitātēm un palielinās to ārvalstu studentu skaits, kuri izmanto ERASMUS programmu, lai praktizētos LLU VK.

Lai arī esam tuvu galveno stratēģisko virzienu sasniegšanai, tomēr klīnikai redzam lielu attīstības potenciālu. Priecājamies, ka arvien vairāk jaunie veterinārārsti izrāda interesi par lauksaimniecības dzīvnieku veterinārmedicīnu, tāpēc viena no mūsu galvenajām prioritātēm nākamajā periodā ir klīnikā vēl vairāk attīstīt lauksaimniecības dzīvnieku nodaļu, palielinot izbraukumu skaitu uz fermām un līdz ar to veicinot studentu praktisko apmācību tieši šajā veterinārmedicīnas virzienā.

Submitted on: Ce, 01/09/2020 - 17:07